Contact

Het Kennisplatform Integratie & Samenleving wil met buurtintegratie.nl gemeenten en lokale partijen ondersteunen bij de voorbereiding en uitvoering van het integratiebeleid. Voor inhoudelijk vragen over buurtintegratie.nl kunt u contact opnemen via info@kis.nl.

Copyright

Tenzij anders vermeld, is op de inhoud van deze website de Creative Commons zero verklaring (CC0) van toepassing. Dit houdt in dat hergebruik van de inhoud van deze site is toegestaan, tenzij bij een bepaald onderdeel (bijvoorbeeld een foto of document) staat aangegeven dat op dat onderdeel een auteursrechtelijke uitzondering van toepassing is.
Meer informatie over copyright vindt u op Rijksoverheid.nl.

Cookies

Buurtintegratie.nl maakt gebruik van cookies die surfgedrag bijhouden. Dit zijn analytische cookies. Daarmee krijgen we inzicht in hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Algemene informatie over cookies vindt u op Rijksoverheid.nl.

Toegankelijkheid

Bij de realisatie van deze website buurtintegratie.nl is veel aandacht besteed aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid. Het doel hiervan is alle informatie zo aan te bieden dat iedereen deze kan vinden, gebruiken en bekijken. Een van de instrumenten hierbij is het Kwaliteitsmodel Webrichtlijnen. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op internationaal erkende afspraken over toegankelijkheid, duurzaamheid, bouwkwaliteit, uitwisselbaarheid en vindbaarheid van websites.

Het streven is dat de website volledig aan de webrichtlijnen voldoet. Maar er zijn situaties waarin dit nog niet het geval is. Zo maakt buurtintegratie.nl gebruik gemaakt van het achterliggend software pakket Swing. Dit pakket brengt statistische informatie van verschillende databronnen, gebieden en perioden samen. Hierdoor kan het zijn dat aangeboden informatie niet in zijn geheel via de website inzichtelijk is. De aangeboden informatie is daarom te downloaden en te exporten naar verschillende gebruikte kantoorsoftware pakketten. Bij een verdere ontwikkeling van de website wordt ernaar gestreefd de geconstateerde problemen op te lossen. Ook vindt dan een webrichtlijnentoets plaats.