Bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het (lokale) integratiebeleid is actuele beleidsinformatie nodig. Tussen en binnen gemeenten zijn er grote verschillen. Het integratiebeleid zal dan ook niet voor iedere gemeente en buurt hetzelfde zijn. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil in samenwerking met KIS met deze informatietool lokale partijen ondersteunen bij de voorbereiding en uitvoering van het integratiebeleid.

De Buurtmonitor Integratie geeft op buurtniveau inzicht in de stand van de integratie door verschillende demografische en sociaaleconomische indicatoren naar herkomst te presenteren. Op deze manier kunnen buurten op basis van feiten worden beoordeeld en worden vergeleken met andere buurten en gemeenten en met het Nederlands gemiddelde. Dit instrument bevat gegevens over alle 380 Nederlandse gemeenten en de bijbehorende 13.305 buurten.

Direct naar het dashboard